Åsa Elzén

mail@asaelzen.com

May 21, 2017

4– 7pm


Opening: The Work of Love, The Queer of Labor, curated by Olga Kopenkina and Yevgeniy Fiks, Franklin Street Works, Stamford CT 21/5– 27/8, 2017


YES! Association / Föreningen JA! is contributing with a.o. the new project A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde.

The aim of the project is to name / rename a street in South End, Stamford to Audre Lorde Street in honor of (with her own words)

”black lesbian feminist mother poet warrior“ Audre Lorde (1934-1992) who lived and worked in Stamford during the 1950s.


Participating artists: Angela Beallor, Hugo Gellert, Montague Glover, Noam Gonick, Hagra, William E. Jones, Erik Moskowitz+Amanda Trager, Jaanus Samma, and YES! Association / Föreningen JA!June 28 , 2017

7 pm


Opening: Performing Relationships, curated by Krisztina Hunya_Daniel Niggemann, KV Leipzig, Leipzig, DE, 29/6 2017 – 13/8 2017


YES! Association / Föreningen JA! is participating with a second version of  the durational participatory action All that you touch You Change.

All that you Change Changes you #2


Participating artists include: Johannes Bendzulla, Jennifer Bennett, Miklós Erhardt (Big Hope), Máté Fillér, Mutter/Genth, titre provisoire,

Anna Lena von Helldorff, YES! Association / Föreningen JA!, Heimo Zobernig.


June 30, 2018

1 pm


Opening: Bie biennal/text curated by Lars Hermansson and Daphne Carlos, Bie, Sweden 30/6 – 15/7 2018


I am presenting a participatory site specific installation / action While I am trying to get to know Fredrika, I am always thinking of

you (Medan jag försöker bli bekant med Fredrika, tänker jag jämt på dig). The title is a quote from a letter written by Elin Wägner

to Klara Johanson 19/4 1948 (in Swedish).


Participating artists and writers: Dave Allen, Ebba Bohlin, Åsa Elzén, Jörgen Gassilewski, Camilla Hammarström, Johan Malmström,

Tina Nykvist, Cia Rinne,  Hanna Stahle, Johan Svensson, Pär Thörn, Markus Weiss, Markus Wetzel
April 27, 2018

7 pm


Opening: To Become Two exhibition and book by Alex Martinis Roe, Archive Kabinett and Archive Books, Berlin 27/4 – 25/5 2018

co-commissioned by ar/ge kunst (Bolzano); Casco – Office for Art, Design and Theory, (Utrecht); If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (Amsterdam) and

The Showroom (London)


I am participating in the book and contributed to the workshop Our Future Network that is part of this project.


October, 2018


Public Art Commission: Forest Calling – A Never-ending Contaminated Collaboration or Dancing is a Form of Forest Knowledge

in collaboration with Malin Arnell within the framework of Local Art Projects founded by Statens Konstråd / Public Art Agency Sweden (2019 - 2020)


More info soon!

November 29, 2018


Symposium: The Voice and the Institution, organized and moderated by Lisa Rosendahl and Marthe Ramm Fortun, Academy of Fine Art Oslo


Malin Arnell and I will present some of YES! Association / Föreningen JA!s work during the event. Other participants: Maria Navarro Skaranger, Ahmad Umar, Lisa Vippola, Lars Brekke, Goro Tronsmo.December 6 -7, 2018


Malin Arnell and I will participate in the start-up meeting within Local Art Projects, Gothenburg organized by Statens Konstråd / Public Art Agency Sweden and present our on-going collaboration Forest Calling – A Never-ending Contaminated Collaboration or Dancing is a Form of Forest Knowledge 
May 11, 2019, 12.00 - 16.00

Opening: En Trädas biografi / Biography of A Fallow, at Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna, Sweden 11/5 – 22/9 2019
En Träda,

matta i gobeläng, ull och lin, 4,66 x 6 meter, komponerad av Maja Fjaestad (1873–1961), vävd av Amelie Fjaestad (1862–1938), beställd av Elisabeth Tamm (1880–1958),

1919–1920 (detalj)

En Trädas biografi —

Fogelstadgruppen och jord


En utställning av och med Åsa Elzén med verk av Maja Fjaestad & Amelie Fjaestad, Maren Holebakk och Axel Fredriksson. Siri Derkert och

Sven Hellqvist åberopas i museets samling.


Åsa Elzén har i flera projekt arbetat med arvet efter Fogelstad-gruppen som bland annat drev Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad 1925-54 i Julita. På Eskilstuna konstmuseum undersöker hon gruppens engagemang i jord genom att utgå från en särskild matta. 


År 1919 beställde Elisabeth Tamm på Fogelstad en matta med önskan att den skulle utgå från en träda, i linje med hennes tro på det vi i dag kallar ekologiskt jordbruk av konstnären Maja Fjaestad som konceptualiserade idén och komponerade mönstret. Mattan vävdes på Fjaestads konstväveri i Racksta under ledning av Amelie Fjaestad och fick titeln En Träda. Mattan låg i biblioteket på Fogelstad till slutet av 1960-talet, då den trasig lades på vinden efter att bokstavligen ha slitits ned av första vågens kvinnorörelse (och deras hundar). Nu ska den efter åren på vinden igen helt rullas ut på Eskilstuna konstmuseum och visas tillsammans med arkivmaterial, konstverk och material som befinner sig däremellan, där kopplingar också görs till specifika verk i museets samling. 


Begreppet ”träda” används inom jordbruket och innebär att åkermark får vila från produktion av grödor, för att motverka utarmning av jorden. Trädan, i sin mångtydighet, problematiserar den teleologiska, linjära tidsuppfattningen med fokus på framsteg och ekonomisk tillväxt som ligger till grund för normativ historieskrivning och pågående klimatkris.

Biography of A Fallow  ––

The Fogelstad group and earth


An exhibition with and by Åsa Elzén with works by Maja Fjaestad & Amelie Fjaestad, Maren Holebakk and Axel Fredriksson. Siri Derkert and

Sven Hellqvist are invoked from the collection of the museum. 


Åsa Elzén has in various projects worked on the legacy of the Fogelstad group, that among other things founded the Women Citizen’s School at Fogelstad (1925–1954). At Eskilstuna konstmuseum she focuses on the group’s engagement in earth.


A carpet based on a fallow makes up the conceptual and concrete starting-point of the exhibition. The carpet was commissioned by Elisabeth Tamm at Fogelstad in 1919 — in line with her belief in what we now call ecology and organic farming — conceptualized and designed by Maja Fjaestad and woven by Amelie Fjaestad in  Rackstad in 1920. It was placed on the floor in the library at Fogelstad until the end of the 1960s when very brittle, the carpet was put up on the attic after being literally worn down by the first wave feminist movement (and their dogs). At the museum it will be rolled out again, and presented together with archival material, art works and material lingering in between. 


”Fallow" is a term used in agriculture and means uncultivated land or ground harrowed to be left unseeded, to rest, as a way to avoid soil depletion. Conceptually, a fallow, in its ambiguity, problematizes the teleological, linear perception of time, with its focus on progress and economical growth that makes up the foundation of normative history writing and leads to ecological devastation.

Elisabeth Tamm i lerjord

Tre fotografier av tre skulpturer av Maren Holebakk (1909–1981) föreställande Elisabeth Tamm (1880–1958), i obränd lera från Fogelstads åkrar, storlek 10 - 17 cm, tillverkade ca 1945, titel och fotograferade på Fogelstad av Åsa Elzén, 29 x 26 cm, Åsa Elzén, 2019

Varför gör man saker då man kunde låta bli? — Ett försök, ett gränsland

videostill ur video, 28 min, berättarröst Annika Ruth Persson, Åsa Elzén, 2019

Den andra skolan

13 fotografier av 13 fotografier av Axel Fredriksson (1894–1971) fotograferade på Fogelstad under 1920- och 30-talet. Monterade på kartong med kommentarer i handskrift: Nordiska museets Arkiv. Kommentarer skrivmaskin: Axel Fredriksson. Urval, titel, inskanning och konstnärligt bearbetade av Åsa Elzén med tillstånd av Nordiska museets Arkiv,  34,3 x 30 cm, Åsa Elzén, 2019